czwartek, 10 czerwca 2021

Ergonomia każdego dnia

Zadajmy sobie pytanie, co to takiego ta ergonomia i czy to sformułowanie  jest nam do czegoś potrzebne?

Ergonomia jest pojęciem dość można rzec młodym. Prawdopodobnie pierwszy słowa ergonomia użył prof. Wojciech Jastrzębowski w 1857 roku, na łamach czasopisma „Przyroda i Przemysł”, gdzie opublikował artykuł pt.” „Rys Ergonomii, czyli nauki o Pracy opartej na prawach zaczerpniętych z Nauki Przyrody”. Do badań nad ergonomią powrócono dopiero w latach 60 XX wieku. W Polsce ergonomia została na nowo zauważona na przełomie lat 70-tych i 80-tych i od tamtej pory wdziera się niepostrzeżenie pod strzechy naszych domów i miejsc pracy.


Pojęcie ergonomii doczekało się wielu definicji. Według internetowej wersji encyklopedii PWN, ergonomia pochodzi od greckich słów érgon (dzieło, praca) i nómos (prawo). Jest dyscypliną wiedzy zajmująca się zasadami i metodami optymalnego dostosowywania warunków pracy do właściwości fizycznych i psychicznych człowieka, zgodnie z wymaganiami fizjologii i psychologii pracy, w celu ochrony jego życia i zdrowia oraz zapewnienia możliwość jak najlepszego rozwoju osobowości. Innymi słowy ma na celu optymalne dopasowywanie maszyn i urządzeń, a także przestrzeni do naszych predyspozycji fizycznych i potrzeb społecznych.
 
Obecnie ergonomia jest wykorzystywana w praktycznie każdej dziedzinie, skoncentrowanej na wyrobie przedmiotów codziennego użytku, a także w odniesieniu do środowiska i warunków pracy. Już podczas II Wojny Światowej konstruktorzy zaczęli zwracać uwagę na to, aby konstrukcje samolotów i innych maszyn bojowych były dostosowane do możliwości obsługi przez przeciętnego żołnierza. Obecnie największy nacisk na wykorzystanie zdobyczy ergonomii kładzie się przy projektowaniu miejsc pracy.
 
Ergonomia jest nauką multidyscyplinarną, gdyż łączy w sobie trzy grupy nauk szczegółowych: naukę o człowieku oraz naukę o organizacji pracy i naukę o technice. Obecnie wyróżnia się dwa podejścia do ergonomii: koncepcyjną i korekcyjną. Pierwsza z wymienionych polega na wprowadzaniu zasad ergonomii podczas opracowywania koncepcji oraz w fazie projektowania urządzeń czy przestrzeni. Ergonomia korekcyjna koncentruje się na dostosowywaniu już istniejących stanowisk pracy lub urządzeń do wymogów ergonomii.

Naszym celem jest znajdowanie optymalnych i najlepszych rozwiązań, tak aby system i otoczenie, w którym działa i funkcjonuje człowiek były dla niego jak najbardziej “przyjazne”. Ergonomia ma na celu takie dostosowanie maszyn, urządzeń, technologii i organizacji pracy,aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom fizjologicznym, psychologicznym i społecznym pracownika.

 
Ergonomia ma na celu humanizowanie pracy poprzez takie zorganizowanie człowiekowi stanowiska, aby mógł wykonywać pracę po niskim koszcie biologicznym i najbardziej efektywnie. Nie ważne więc, gdzie pracujemy. Istotne jest to, aby zwracać uwagę na jakość i funkcjonalność przedmiotów, z których korzystamy. Zdrowie i zadowolenie z życia są wartościami nie do przecenienia.

 

Życzymy miłego dnia i dużo zdrowia,

Kamila Meble

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz